11 listopada 2023 roku mieszkańcy Jaworza zjednoczyli się, aby uroczyście uczcić Narodowe Święto Niepodległości. Atmosfera tego dnia była nasycona patriotyzmem i dumnym przeżywaniem chwil związanych z historią Polski.

Oficjalne uroczystości rozpoczęły się o godzinie 10:30 od Mszy św. za Ojczyznę w Kościele Opatrzności Bożej w Jaworzu. Wypełnione modlitwą wnętrze świątyni gościło liczne grono mieszkańców, którzy zjednoczeni w duchu patriotyzmu modlili się za Ojczyznę.

Po zakończeniu kościelnych uroczystości, uczestnicy przenieśli się pod jaworzańskie pomniki – Marszałka Józefa Piłsudskiego i Ofiar Drugiej Wojny Światowej. Władze samorządowe Gminy Jaworze, wraz z przedstawicielami instytucji publicznych i organizacji społecznych oddały hołd bohaterom narodowym, składając kwiaty pod pomnikami upamiętniającymi walki o niepodległość. Jaworzanie tłumnie manifestowali swój patriotyzm i miłość do Ojczyzny – tej dużej, która 105 lata temu odzyskała niepodległość, ale też i tej małej – lokalnej. To święto łączy bowiem wszystkich Polaków i wszystkich mieszkających na polskiej ziemi – w jeden Naród. W uroczystościach wzięli udział: pełniąca funkcję wójta gminy Jaworze Anna Skotnicka-Nędzka, przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Putek, radni, dyrektorzy i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy oraz instytucji publicznych, przedstawiciele organizacji pozarządowych, reprezentanci szkół i przedszkoli, osoby duchowne, strażacy, policjanci, harcerze, zuchy oraz mieszkańcy Jaworza.

Atmosferę tego ważnego momentu podkreślała Orkiestra Dęta Glorieta z Ośrodka Promocji Gminy Jaworze. Dźwięki patriotycznych utworów rozbrzmiewały wśród zgromadzonych, dodając uroczystości jeszcze większego znaczenia.

W trakcie trwania uroczystości, mieszkańcy Jaworza mieli okazję do wyrażenia swojej dumy z niepodległej Ojczyzny. Narodowe Święto Niepodległości w Jaworzu było nie tylko momentem refleksji nad historią, ale także okazją do wspólnego świętowania i jednoczenia społeczności lokalnej. Wydarzenie to połączyło mieszkańców w duchu patriotycznego szacunku do dziedzictwa narodowego.

Przemówienie Anny Skotnickiej-Nędzki, pełniącej funkcję wójta gminy Jaworze

Udział w uroczystościach 11 Listopada, uroczystościach poświęconych ojczyźnie i wolności, to widoczny symbol miłości do naszego kraju, walki o wolność, symbol wiary i symbol zwycięstwa.

Jak co roku – ale jednak dzisiaj inaczej – inaczej niż do tej pory – obchodzimy Święto Niepodległości. Oddajemy wspólnie hołd tym wszystkim Polakom, którzy stracili swe życie za „wolność waszą i naszą”. Ten dzień, jak żaden inny, przywołuje w nas pamięć o najświętszej wartości każdego narodu, jaką jest niepodległość. Polska zrodziła się na nowo w 1918 roku z tęsknoty za wolnością, wiary we własne siły oraz poczucia odpowiedzialności i wielkiego patriotyzmu. Siłę tej tęsknoty wyraził Adam Mickiewicz, który w „Księdze Pielgrzymstwa Polskiego” napisał: „O wojnę powszechną za Wolność Ludów – prosimy Cię Panie! / O niepodległość, całość i wolność Ojczyzny naszej – prosimy Cię Panie...”.

11 listopada 1918 roku zakończyła się I wojna światowa. Józef Piłsudski powrócił z Magdeburga do Warszawy, gdzie przejął władzę z rąk Rady Regencyjnej. Nastąpiło rozbrajanie wojsk i ich stopniowe wycofywanie się. Zaczęła powstawać wolna, suwerenna administracja państwowa. To dzień niezwykle radosny, w tym dniu świętujemy powrót Polski na mapy Europy po 123 latach jej nieobecności. Dzisiaj, w 105. rocznicę tych wydarzeń chcemy oddać hołd tym, którzy zmuszeni byli do życia w niewoli, a mimo to nie zatracili ducha polskości, a wręcz przeciwnie – pielęgnowali go i krzewili w swych rodzinach i często płacili za to najwyższą cenę – życie.

Józef Piłsudski powiedział: „Naród, który nie szanuje swojej przeszłości, nie zasługuje na szacunek teraźniejszości i nie ma prawa do przyszłości”.

Nie wolno nam zapomnieć o przeszłości, nikt nie zbuduje dobrej przyszłości na zgliszczach pomników z przeszłości. Dlatego dzisiaj jesteśmy – pamiętamy. Historia naszej Ojczyzny, to rzadko dni szczęśliwe i spokojne. Częściej życiu naszych rodaków towarzyszyła groza, lęk przed wrogim sąsiadem, niewola i walka o wolność. Rosja, Prusy i Austria rozdzieliły nasz kraj między siebie. Powstania nie pomogły odzyskać wolności – naszą wolność krzyżami i mogiłami mierzymy.

W tym szczególnym dniu rodzi się refleksja… Czy potrafimy dobrze wykorzystać otrzymany dar – niepodległość? Czy umiemy się z niej cieszyć? Czy pielęgnujemy ją należycie? Dzisiaj żyjemy w wolnej Polsce, w zjednoczonej Europie. Każdy z nas może swobodnie wyrażać swoje poglądy. Mamy możliwość decydowania o sobie – o tym gdzie, kiedy i jak chcemy żyć. Ale czy jest nam to dane raz na zawsze? Za naszą wschodnia granicą i w Izraelu toczą się walki zbrojne – giną dzieci, kobiety, żołnierze. Za co? – za pokój i wolność – za niepodległość. O niepodległość trzeba walczyć i nierzadko kosztuje ona życie lub zdrowie. Dlatego tym bardziej powinniśmy być świadomi, że dbałość o to – dobro wspólne – jakim jest wolna Polska, to nasza najwyższa powinność nie tylko wobec naszych ojców, ale przede wszystkim wobec naszych dzieci. Bądźmy Wszyscy ponad podziałami – niech jednoczy nas dobro wspólne – Polska.

Zróbmy wszystko, aby 11 Listopada był dniem radosnym i wyjątkowym dla każdego z Nas. Jest to przecież dzień ponownych narodzin naszej ojczyzny. Celebrujmy go, by stał się prawdziwym świętem, a motywem przewodnim uroczystości niech będzie porozumienie – ponad wszelkimi podziałami i w imię dobra naszego narodu, naszych małych Ojczyzn. Wierzę, że dzięki temu będziemy państwem silnym – takim, z którym będą się liczyć inne narody. Składajmy dzisiaj hołd naszym przodkom za najcenniejszy dar, jakim jest niepodległość.

Nasi przodkowie wywalczyli i przekazali nam wolną Ojczyznę, a my co przekażemy młodszym pokoleniom?

Anna Skotnicka-Nędzka, pełniąca funkcję wójta gminy Jaworze

IV Turniej Tenisa Stołowego

W ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości – już po raz 4. Wydział Sportu i Turystyki Urzędu Gminy Jaworze zorganizował Turniej Tenisa Stołowego, gromadząc entuzjastów tej dyscypliny z Jaworza. Impreza cieszyła się dużym zainteresowaniem, zgromadzając 43 zawodników i zawodniczek, którzy rywalizowali w duchu sportowej pasji.

Turniej rozpoczął się o godzinie 8:00 i trwał do 14:00, dostarczając uczestnikom zarówno emocji, jak i wspaniałych momentów sportowych. Zawodnicy rywalizowali w specjalnie przystosowanej na to wydarzenie hali sportowej w Jaworzu.

Nagrody były przyznawane w czterech kategoriach wiekowych. Zwycięzcy otrzymywali pamiątkowe puchary i trofea, co dodatkowo motywowało do zaangażowania w zawody.

W poszczególnych kategoriach wiekowych zwyciężyli:

  • dzieci 10-13 lat (1. miejsce – Maksymilian Rębisz, 2. miejsce – Bartosz Kapias, 3. miejsce – Antoni Zemanek),
  • dzieci 13-16 lat (1. miejsce – Jakub Kapias, 2. miejsce – Michał Gwóźdź, 3. miejsce – Damian Damasiewicz),
  • kobiety (1. miejsce – Izabela Jasik, 2. miejsce – Magdalena Pudełek, 3. miejsce – Urszula Płonka),
  • mężczyźni 16+ (1. miejsce – Patryk Tobias, 2. miejsce – Jacek Kruszyński, 3. miejsce – Władysław Hanula).

Organizatorzy zachęcają do udziału w kolejnych edycjach turnieju, które z pewnością przyniosą równie wiele radości i emocji.