Już od przyszłego tygodnia będzie można składać wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola i szkoły podstawowej. Proces rekrutacji dzieci do przedszkoli i szkół podstawowych opisany został w Zarządzeniu nr 12/2024, wydanym przez Wójta Gminy Jaworze 30 stycznia 2024 roku.

Przedszkola

Dokument ten w następujący sposób określa harmonogram postępowania rekrutacyjnego w placówkach dla najmłodszych mieszkańców Jaworza:

Od 12 lutego do 1 marca osoby chcące zapisać dziecko do przedszkola muszą złożyć wniosek o przyjęcie do przedszkola wraz z niezbędnymi dokumentami.

Jednocześnie przypominamy, że rodzice którzy chcą, by ich dzieci kontynuowały naukę w oddziałach przedszkolnych, muszą złożyć deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2024/25.

W ramach procedury rekrutacyjnej pojawiło się także kilka dni dla osób zapominalskich. Od 24 do 28 czerwca prowadzone będzie postępowanie uzupełniające. Nie warto jednak czekać na „ostatni dzwonek”, tylko złożyć wszystkie dokumenty w pierwszym terminie.

O tym, czy nasza pociecha dostała się do przedszkola dowiemy się kilkanaście dni później. Listy dzieci zakwalifikowanych do przedszkoli pojawią się do 22 marca, a dla postępowania w drugim terminie - do 16 lipca.

Nie kończy to jeszcze całej procedury. Jeśli dziecko znalazło się na liście zakwalifikowanych kandydatów musimy do 28 marca (w pierwszym terminie) oraz do 23 lipca (w postępowaniu uzupełniającym) złożyć pisemne potwierdzenie o woli przyjęcia do przedszkola. Na tej podstawie przygotowane zostaną listy dzieci przyjętych do przedszkoli na rok szkolny 2024/2025.

Niezbędne wnioski i deklaracje zostaną wkrótce opublikowane na stronach internetowych obu samorządowych przedszkoli:

Przedszkole nr 1

Przedszkole nr 2

Warunki rekrutacji do przedszkoli w Jaworzu określa podjęta 28 listopada 2017 roku Uchwała nr XXXIV/260/2017, w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych prowadzonych przez Gminę Jaworze oraz określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów.

Zobacz tekst uchwały opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego

Szkoły Podstawowe

Zgodnie z przywołanym zarządzeniem, również 12 lutego rozpoczyna się postępowanie rekrutacyjne w obu jaworzańskich szkołach podstawowych. Zbieranie odpowiednich zgłoszeń i wniosków o przyjęcie uczniów do I klasy będzie się odbywało do 15 marca. Tutaj również przewidziano terminy dla osób, które "przegapią" ten okres. Między 24 a 28 czerwca przeprowadzana będzie rekrutacja uzupełniająca.

O tym, czy nasze dziecko będzie dumnym jaworzańskim pierwszoklasistą dowiemy się kilkanaście dni później. Listy dzieci zakwalifikowanych do szkół podstawowych pojawią się do 10 kwietnia, a dla postępowania w drugim terminie - do 11 lipca.

Niezbędne wnioski i zgłoszenia zostaną wkrótce opublikowane na stronach internetowych obu szkół podstawowych:

Szkoła Podstawowa nr 1

Szkoła Podstawowa nr 2