Działalność Biblioteki zdecydowanie nie kojarzy się z liczbami, lecz z… literami. Warto jednak podsumować to, co działo się w tej instytucji kultury w 2023 roku właśnie garścią danych statystycznych. Wszakże niekiedy liczby przemawiają lepiej niż wiele słów.

W 2023 roku zarejestrowano w Gminnej Bibliotece Publicznej w Jaworzu 1324 aktywnych czytelników. Łącznie wypożyczyli oni w ciągu minionego roku 21668 książek. W Bibliotece odnotowano ogółem 15635 odwiedzin użytkowników. Udzielono 785 informacji bibliograficznych. Najwięcej informacji udzielono z zakresu tematyki regionalnej, historii, turystyki oraz z zakresu literatury pięknej. Największą grupę odbiorców działalności informacyjnej stanowią uczniowie, studenci oraz goście odwiedzający Jaworze. Według stanu na 31 grudnia 2023 roku księgozbiór liczył 17993 woluminy. W ciągu roku przybyło 305 pozycji książkowych. Usunięto z księgozbioru ogółem 292 pozycje książkowe. Powiększył się zbiór multimediów dostępny dla użytkowników – obecnie liczy 1258 audiobooków na płytach w formacie mp3. Odnotowano 21925 wejść na stronę internetową biblioteki, na której dostępny jest katalog zbiorów. Udostępniono łącznie 983 egzemplarze prasy.

Biblioteka prowadziła również działalność pozabiblioteczną, czyli zajęcia edukacyjne oraz twórcze dla dzieci i młodzieży. Działalność ta prowadzona jest w różnych grupach wiekowych, od przedszkolaków, przez uczniów szkół podstawowych po licealistów. W ciągu 2023 roku odbyło się 61 różnorodnych wydarzeń – zajęć, spotkań i warsztatów, w których uczestniczyło łącznie 1235 osób.

Organizowano również wydarzenia dla dorosłych. Do najciekawszych wydarzeń zaliczyć można uroczystość dla najwierniejszych czytelników, tych, którzy mogą się pochwalić najdłuższym, nieprzerwanym stażem czytelniczym. Przyznano im tytuły Honorowego Czytelnika i Super Czytacza. Czytelnik rekordzista ma staż czytelniczy 74 lata. Jako kilkuletni chłopak zapisał się do powstałej w 1949 roku jaworzańskiej biblioteki i nieprzerwanie korzysta z niej do dziś. Uhonorowano kilkanaście osób z ponad trzydziestoletnim stażem czytelniczym oraz te najaktywniejsze w ilości odwiedzin i wypożyczonych książek. Przeprowadzono również szereg quizów weekendowych i zabawę z nagrodami w poszukiwanie kuponów wśród regałów bibliotecznych „Jesienne książkobranie”. Nagrody książkowe pozyskano od darczyńców.

Zorganizowano również spotkania autorskie m.in. z jaworzaninem Zbigniewem Hubertem, który wydał już 5. tom poezji. Biblioteka organizowała szereg zajęć dla dzieci i młodzieży. Najciekawsze formy działalności to m.in. „Wakacyjne warsztaty z historią regionalną w tle”, „Ferie w Bibliotece pełne zagadek i ciekawostek” czy „Podróż przez zimowe krainy”. Tradycyjną formą pracy z dziećmi są „Spotkania z lekturą”, podczas których wykorzystuje się prezentacje multimedialne dotyczące ciekawostek z życia i twórczości poszczególnych autorów, genezy danego utworu, znaczenia w literaturze i edukacji. Zorganizowano również kolejną edycję konkursu literackiego „Kokon”. Biblioteka organizuje również zajęcia z przedszkolakami, czytanie, gry i zabawy w oparciu o literaturę dziecięcą. Prowadzone są też warsztaty plastyczne i papieroplastyka. Biblioteka podejmuje współpracę w różnorodnym zakresie z innymi instytucjami i organizacjami działającymi na terenie Gminy Jaworze.