16 maja 2024 roku z okazji jubileuszu 25-lecia Świetlicy Środowiskowej w Jaworzu odbył się Piknik Rodzinny dla osób związanych ze świetlicą – wychowanków i ich rodzin, dla dawnych uczestników zajęć świetlicowych, wychowawców oraz inicjatorów powstania placówki. Władze Gminy Jaworze reprezentowały Anna Skotnicka-Nędzka – Wójt Gminy Jaworze i Agnieszka Nieborak – Przewodnicząca Rady Gminy.

Spotkanie zorganizował Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaworzu, w którego strukturze dziś działa świetlica.

Kierownik GOPS Dorota Sacher-Wejster przekazała słowa uznania dla wszystkich, którzy przyczynili się do powstania świetlicy w 1999 roku, a w dalszych latach do rozwoju świetlicy. W chwili uruchomienia był to unikatowy projekt, jedyny w okolicznych gminach. Obecnie w województwie śląskim placówki wsparcia dziennego funkcjonują w 74 jednostkach samorządu terytorialnego, w głównej mierze w miastach, a w powiecie bielskim są tylko trzy.

Słowa podziękowania skierowane zostały do władz Gminy Jaworze, które były i są przyjazne świetlicy, zapewniają fundusze na działalność placówki, widzą potrzebę jej stałego rozwoju i podnoszenia standardów działalności.

Najwyższe słowa wdzięczności i uznania popłynęły do wszystkich wychowawców świetlicy za wysiłek i zaangażowanie w codzienną pracę opiekuńczo-wychowawczą, serce wkładane w wychowanie dzieci, wrażliwość na ich potrzeby, tworzenie rodzinnej atmosfery, pomysły i osobiste inicjatywy.

25-lecie placówki to wspaniały kapitał na przyszłość. Do wszystkich, którzy tworzyli i tworzą jej historię i teraźniejszość - dzieci, wychowanków świetlicy, ich rodziców i pracowników świetlicy - skierowane zostały życzenia pomyślności, sprzyjających warunków do realizacji wszystkich zamierzeń, jak również satysfakcji i radości z ich osiągania, a także samych dobrych chwili i wspomnień związanych z pobytem w świetlicy. Natomiast gronu pedagogicznemu życzono niesłabnącej wiary w sens realizowanej misji i zaufania do własnych - niemałych przecież - możliwości i talentów.

Świetlica zaczęła swoją działalność w październiku 1999 roku. Na zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, opiekuńcze oraz terapeutyczne uczęszczało wtedy ponad 50 dzieci w wieku od 7 -14 lat z obu jaworzańskich szkół. Świetlica do dyspozycji miała pomieszczenia w budynku obok Urzędu Gminy. Był to mały korytarz, kuchnia, jadalnia, salka do zajęć terapeutycznych i ruchowych oraz łazienka.

W roku szkolnym 2000/2001 opracowany oraz wdrożony został program profilaktyczny pt. „Będę Ambasadorem”. Zajęcia odbywały się wtedy raz w tygodniu, w soboty w trzygodzinnym bloku. Program łączył dzieci z obu jaworzańskich szkół, pozwolił na zawarcie wielu nowych przyjaźni. Zajęcia spotkały się z dużym zainteresowaniem wśród dzieci. Maluchy zdobywały tzw. „Kulturalne Prawo Jazdy”, gdy uczyły się posługiwać słowami: „dzień dobry”, „do widzenia”, „proszę”, „przepraszam”, „dziękuję”. Dowiadywały się, jak ludzie się witają, jak kulturalnie przywitać się z przyjacielem, znajomym czy ważną, publiczną osobą. Ćwiczyły umiejętności zawierania nowych znajomości. Odkrywały, jak prawidłowo - zgodnie z zasadami savoir-vivre - komunikować się przez telefon. Uczestniczyły w wycieczkach, wyjazdach do kina czy teatru, na basen. Na każdych zajęciach przygotowywały wspólnie posiłek, sprzątały kuchnię – uczyły się samodzielności. Nagrodą za systematyczny udział w spotkaniach był wyjazd na dwutygodniowy wypoczynek do Świnoujścia, w kolejnym roku do Łeby.

Świetlica działała pod skrzydłami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, a w 2012 roku przeniosła się pod zarząd Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. W tym samym roku jej kierownikiem została Dorota Sacher-Weister, dla której od zawsze dobro dzieci było i jest najważniejsze. To był trudny rok dla Świetlicy. Została ona przeniesiona do budynku tzw. „Agronomówki”, gdzie wychowankowie oraz wychowawcy musieli się zmierzyć z gorszymi warunkami lokalowymi, do ich dyspozycji pozostało jedno pomieszczenie. Dzięki inicjatywie ś.p. Wójta Radosława Ostałkiewicza od 2019 roku Świetlica funkcjonuje w budynku przy ul. Koralowej 19 i korzysta z pięknego, funkcjonalnego obiektu. Świetlica to nie tylko budynek, to przede wszystkim ludzie. To dzięki nim funkcjonuje, to dzięki nim dzieci czują się tam dobrze. Po dziś dzień dobrym aniołem tego miejsca jest Dorota Sacher-Wejster, a także pracownice GOPS Ewa Winek i Angelika Bukowska oraz sztab ludzi, którzy dbają o to miejsce.

Świetlica to miejsce stworzone głównie dla młodych Jaworzan oraz Jaworzanek. W roku 2022/23 opieką świetlicową została także otoczona grupa dzieci, które ze względu na trudną sytuację wojenną na terenie Ukrainy zamieszkała wraz z swoimi rodzinami w Jaworzu. W ramach świetlicy był realizowany program unijny wspierający dzieci z terenu Ukrainy.

Obecnie w prowadzonych przez świetlicę systematycznie uczestniczy 34 dzieci. Zajęcia są prowadzone cztery dni w tygodniu w godzinach 14.00- 18.00. Wychowawcami są doświadczeni pedagodzy. Na zajęcia w świetlicy często przychodzi już drugie pokolenie mieszkańców Jaworza. Są to dzieci tych, którzy zaczynali kiedyś jej działalność i mile ją cały czas wspominają.

Dwadzieścia pięć lat funkcjonowania placówki, to wiele lat, w których dzięki władzom Gminy Jaworze nasze dzieciaki zawsze mogły liczyć na pomoc, opiekę, kulturalne towarzystwo, smaczny posiłek, dobrą zabawę. Przez te wszystkie lata w czasie wakacji co tydzień odbywały się wycieczki dla dzieci, które spędzały czas letniej kanikuły w Jaworzu. Ciekawe zajęcia w czasie ferii letnich oraz zimowych zapewniały dzieciom bezpieczeństwo i mile spędzony wśród kolegów oraz koleżanek czas.