Gałęzie drzew wrastające w linie energetyczne są często spotykanym problemem. Czyim więc obowiązkiem jest ich przycinanie?

Warunkiem niezawodności i ciągłości dostaw prądu jest właściwy stan zadrzewienia wokół linii energetycznych, co wiąże się często z koniecznością prowadzenia prac przycinkowych. Wykonanie tych prac jest niezbędne, ponieważ to dzięki nim gałęzie drzew nie zagrażają dostawom energii.

Zgodnie z przepisami, gdy gałęzie drzew kolidują z liniami energetycznymi, obowiązek ich przycięcia należy do dostawcy energii. Nie ma znaczenia, czy teren należy do osoby prywatnej czy też gminy. Co więcej, nie jest w tym przypadku wymagana nawet zgoda właściciela nieruchomości.

Zgodnie z polskim prawem to właściciel sieci (w tym przypadku Tauron) jest odpowiedzialny za jej konserwację, bezpieczeństwo i zapewnienie ciągłości dostaw prądu. Dotyczy to również usuwania gałęzi rosnących przy liniach energetycznych. Wobec tego, do Tauronu należy zgłaszać konieczność wykonania stosownych prac.

Do Tauronu należy również zgłaszać wszelkie nieprawidłowości związane z przycinką np. powstałe ewentualne uszkodzenia związane z przycinką oraz uprzątnięcie terenu po wykonaniu prac.

Zgłoszenia można dokonać dzwoniąc pod nr alarmowy 991 lub mailowo na adres: 
przyroda@tauron-dystrybucja.pl