W poniedziałek, 6 maja 2024 roku, miały miejsce pierwsze sesje kolejnych kadencji Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Powiatu Bielskiego. Radni wojewódzcy wybrali nowy skład Zarządu Województwa Śląskiego oraz Przewodniczącego Sejmiku. Natomiast radni powiatowi wyłonili nowy Zarząd Powiatu Bielskiego, a także Przewodniczącego Rady Powiatu Bielskiego.

Nowy Zarząd Województwa Śląskiego

Nowym marszałkiem województwa śląskiego został polityk Koalicji Obywatelskiej – Wojciech Saługa. W trakcie głosowania jego kandydaturę poparło 29 spośród 45 radnych wojewódzkich. Marszałek Wojciech Saługa był w przeszłości wiceprezydentem Jaworzna, senatorem V kadencji (2004–2005), posłem na Sejm V, VI, VII i IX kadencji (2005–2014, od 2019), a w latach 2014–2018 marszałkiem Województwa Śląskiego. W ubiegłorocznych wyborach parlamentarnych ponownie objął mandat poselski.

Wicemarszałkami zostali Bartłomiej Sabat (z rekomendacji KO) i Grzegorz Boski (z rekomendacji Trzeciej Drogi), zaś członkami Zarządu Województwa Joanna Bojczuk (z rekomendacji KO) i Rafał Adamczyk (z rekomendacji Lewicy).

Bartłomiej Sabat, wybrany na funkcję wicemarszałka to wieloletni samorządowiec, radny dwóch kadencji Rady Miasta Częstochowy. W latach 2019-2024 był zastępcą prezydenta Częstochowy.

Funkcję wicemarszałka województwa większością głosów powierzono również Grzegorzowi Boskiemu, który w zakończonej VI kadencji był członkiem zarządu województwa. Jest także członkiem Rady Naczelnej oraz Naczelnego Komitetu Wykonawczego Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Członek zarządu Joanna Bojczuk to absolwentka prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Ukończyła również studia podyplomowe Master Business of Administration w Wyższej Szkole Biznesu. Związana jest z Urzędem Miejskim w Bielsku-Białej, gdzie pełni funkcję m.in. Naczelnika Wydziału Gospodarki Odpadami.

Piątym członkiem zarządu województwa został Rafał Adamczyk – polityk, samorządowiec i urzędnik, poseł na Sejm IX kadencji. Od 2024 roku był wicewojewodą śląskim. Jest absolwentem Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.

Prezydium Sejmiku VII kadencji

Podczas majowych obrad wybrano także nowego przewodniczącego oraz zastępców przewodniczącego Sejmiku. Funkcję przewodniczącego będzie od tej pory sprawował Jacek Jarco - przedsiębiorca, działacz społeczny, samorządowiec. Był radnym Rady Powiatu w Żywcu III, V i VI kadencji. W latach 2006-2010 pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska, a od roku 2014 do roku 2024 funkcję wiceprzewodniczącego tej komisji. Funkcję wiceprzewodniczących sejmiku objęli Alina Bednarz, Mirosław Mazur (w poprzedniej kadencji przewodniczący) oraz Stanisław Gmitruk (w poprzedniej kadencji również wiceprzewodniczący).

Więcej informacji na temat pierwszej sesji Sejmiku Województwa Śląskiego VII kadencji znajdziecie Państwo tutaj:
https://www.slaskie.pl/content/pierwsza-sesja-sejmiku-vii-kadencji-wojciech-saluga-marszalkiem

Nowy Zarząd Powiatu Bielskiego

6 maja odbyła się również sesja Rady Powiatu Bielskiego, podczas której wybrano i prezydium rady, i cały skład Zarządu Powiatu Bielskiego. Starostą Powiatu Bielskiego na kolejną kadencję został wybrany Andrzej Płonka (KWW Rodzina, Prawo, Wspólnota). Związany z powiatem bielskim od samego początku - po raz pierwszy został Radnym Powiatowym w 1998 roku, pod koniec 2001 roku wszedł do zarządu powiatu, najpierw jako Członek Zarządu, a potem jako Wicestarosta. Od 2002 roku sprawuje urząd Starosty Bielskiego. Jest prezesem Związku Powiatów Polskich, jednocześnie przewodniczącym Konwentu Starostów Województwa Śląskiego. Aktywnie działa na rzecz poprawy komunikacji i transportu lokalnego, jest inicjatorem powstania na terenie powiatu bielskiego Parku Technologicznego, Lotnictwa, Przedsiębiorczości i Innowacji.

Wicestarostą bielskim została Beata Łukowicz (Koalicja Obywatelska). Posiada wykształcenie podyplomowe menadżerskie, jest księgową w międzynarodowej korporacji, absolwentką Uniwersytetu Bielsko-Bialskiego oraz Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach. Praca w międzynarodowym środowisku oraz liczne delegacje do krajów Unii Europejskiej sprawiły, że jest wielką entuzjastką Wspólnoty Europejskiej.

Członkiem Zarządu Powiatu został wybrany także Bartłomiej Fajfer (Nowa Inicjatywa) - radca prawny, mieszkaniec Czechowic-Dziedzic. Ukończył on studia prawnicze w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz studia doktoranckie z zakresu prawa w Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Przez 15 lat organizował i współkierował pracą Rady Miejskiej w Czechowicach-Dziedzicach.

Dorota Nikiel (KWW Rodzina, Prawo, Wspólnota) została wybrana jako Członek Zarządu Powiatu. Mieszkanka Pisarzowic, magister i dyplomowany nauczyciel wychowania fizycznego, przez 20 lat pełniła funkcje wicedyrektora Gimnazjum i Szkoły Podstawowej w Pisarzowicach. Z samorządem związana od 10 lat, w minionej kadencji pełniła funkcję Członka ZarząduPowiatu. Od 25 lat jest Prezesem Uczniowskiego Klubu Sportowego im. „Polskiego Towarzystwa Gimnastycznego SOKÓŁ w Pisarzowicach”.

Prezydium Rady Powiatu Bielskiego

Na czele prezydium Rady Powiatu Bielskiego po raz trzeci z rzędu stanął Jan Borowski (KWW Rodzina, Prawo, Wspólnota), mieszkaniec Rudzicy. Zawodowo jest nauczycielem badawczo-dydaktycznym Instytutu Dyrygentury Akademii Muzycznej w Poznaniu, dyrygentem i kierownikiem artystycznym Chóru Uniwersytetu Bielsko-Bialskiego, jurorem polskich i międzynarodowych festiwali muzycznych. Przez pięć kadencji był Radnym Rady Powiatu w Bielsku-Białej, a przez dwie ostatnie kadencje pełnił zaszczytną funkcję Przewodniczącego Rady Powiatu w Bielsku-Białej. Aktywnie działa w Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudzicy, jest Członkiem Zarządu Klubu Sportowego Rudzica, członkiem Towarzystwa Miłośników Rudzicy. Na terenie swojej gminy i całego powiatu jest uznanym animatorem życia kulturalnego i sportowego.

Wiceprzewodniczącym Rady Powiatu wybrany został Krzysztof Chodorowski (Prawo i Sprawiedliwość), dyrektor ZSP w Łodygowicach, absolwent KUL, magister historii. Radny Powiatu I, II, V i VI kadencji, wiceprzewodniczący rady V kadencji, wicekurator oświaty w Katowicach w latach 2007–2008. Mieszkaniec Porąbki.

Na stanowisko Wiceprzewodniczącego Rady Powiatu wybrany został również Mirosław Szemla (Trzecia Droga), który posiada długoletnie doświadczenie obejmujące między innymi pracę wicewojewody śląskiego, wiceprezesa WFOŚiGW, Wicestarosty Bielskiego. Był dyrektorem Zespołu Szkół Energetycznych i wicedyrektorem Wojewódzkiego Ośrodka Politechniki w Bielsku-Białej, zarządzał największym przedsiębiorstwem wodociągowym w Europie.

Więcej informacji na temat pierwszej sesji VII kadencji Rady Powiatu w Bielsku-Białej znajdziecie Państwo tutaj:

https://www.powiat.bielsko.pl/aktualnosc-1959-pierwsza_sesja_vii_kadencji_rady.html