W związku z podtopieniami, które wystąpiły na terenie Gminy Jaworze 4.06.2024 r. Urząd Gminy informuje, że jest możliwość oddania zalanych odpadów po wcześniejszym zgłoszeniu tego faktu telefonicznie (33) 828 66 45 lub poprzez pocztę elektroniczną: iszkorupa@jaworze.pl. Ponadto informujemy, że odpady zostaną odebrane wyłączenie z nieruchomości, które dokonają zgłoszenia.

Prosimy o zgłaszanie zapotrzebowania na odbiór odpadów z zalania do 10.06.2024 r.

Uwaga: Odpady będą odbierane po 10.06.2024 r. wyłącznie z nieruchomości, które dokonały zgłoszenia do Urzędu Gminy Jaworze.