W związku z rozpoczęciem prac budowlanych przebudowy fragmentu drogi wraz z przebudową mostu drogowego na ul. Podgórskiej informujemy, że od najbliższego czwartku 27 czerwca br wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym na ww odcinku drogi. Powyższy odcinek drogi będzie zamknięty. Wobec powyższego na czas zamknięcia odcinka drogi zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu i objazdy.

Jednocześnie przedmiotowy odcinek drogi zostanie zamknięty dla obsługi ruchu pieszych. Zarazem zapewnia się dojście do przyległych posesji (w szczególności ul. Podgórska 190-200). Z uwagi na brak możliwości budowy kładki tymczasowej dojście ruchu pieszych będzie odbywać się poprzez ul. Leszczynową.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zakres prac realizowany jest w oparciu o zadanie pn.: „Budowa parkingu wraz z przebudową dróg: powiatowej (Wapienicka) i gminnej (Zdrojowa) oraz przebudową mostu (Podgórska)
w celu przeciwdziałania powodziom”, które uzyskało dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.