W czwartek 6 czerwca 2024 r. w Urzędzie Gminy Jaworze podpisano umowę na rewitalizację odwiertu geotermalnych wód solankowych. W wyniku postępowania przetargowego wybrany został wykonawca inwestycji – firma ALGEO spółka z o.o. z Grabownicy Starzeńskiej (woj. podkarpackie).

Umowę, w obecności przewodniczącej Rady Gminy Jaworze Agnieszki Nieborak, skarbnika gminy Krzysztofa Śliwy, podpisali Anna Skotnicka-Nędzka – wójt gminy Jaworze oraz Zbigniew Deręgowski – prezes zarządu spółki ALGEO. Złożone podpisy na dokumentach oznaczają formalne rozpoczęcie współpracy i umożliwiają rozpoczęcie prac nad rewitalizacją odwiertu. Wartość umowy opiewa na kwotę 7,85 mln zł brutto.

– Ta kluczowa dla naszej gminy inwestycja ma na celu nie tylko poprawę życia mieszkańców poprzez dostęp do zasobów solankowych, ale także rozwój turystyki uzdrowiskowej, co w konsekwencji przyniesie korzyści ekonomiczne dla jaworzańskiej społeczności. To także kamień milowy w kierunku odzyskania statusu uzdrowiska. Jestem pełna optymizmu, że ta inwestycja przyniesie wiele korzyści dla gminy Jaworze – powiedziała Anna Skotnicka-Nędzka po podpisaniu umowy.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, całość prac inwestycyjnych powinna się zakończyć w III kwartale 2025 roku.

Przypomnijmy, że podczas wcześniejszej realizacji praz związanych z rewitalizacją odwiertu, w wyniku oględzin stanu technicznego wylotu otworu wiertniczego w strefie płaszcza cementowego na wylocie przestrzeni międzyrurowej natrafiono na problemy techniczne. Po przeanalizowaniu różnych wariantów – zarówno pod kątem technologicznym i finansowym podjęta została decyzja o zabezpieczeniu odwiertu i rozwiązaniu umowy z poprzednim wykonawcą, firmą UOS Drilling S.A. z Warszawy. Konieczne stało się pozyskanie większych środków na dalsze prowadzenie prac. W wyniku starań gminy udało się pozyskać dofinansowanie w wysokości 7,1 mln zł z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, co pozwoliło na dalsze działania w kierunku rewitalizacji odwiertu, a co za tym idzie na ogłoszenie przetargu w nowym, szerszym zakresie prac, natomiast finalnie do podpisania nowej umowy z wybranym wykonawcą.

Docelowo, pozyskiwana z odwiertu „słona woda” będzie mogła zostać użyta w tężniach. Niestety, solanka, którą naturalnie dysponuje Jaworze ma zbyt niską temperaturę, aby mogła być wykorzystywana w basenach termalnych. Odwiert, który ma być rewitalizowany, został wykonany na przełomie lat 70. i 80. XX w. jako jeden z dwóch otworów głębinowych znajdujących się na terenie Jaworza. Ze względu na profil geologiczny, stan techniczny i prawny, do rewitalizacji wytypowany został otwór Jaworze IGH-1, zlokalizowany w odległości kilkudziesięciu metrów od ulicy Zdrojowej. W trakcie pierwotnych robót wykonano prace wiertnicze na głębokość 1525 m, Wykonawca, z którym podpisano umowę, będzie odpowiadać m.in. za pogłębienie tego otworu do głębokości 1650 m.