W ciepłe, niedzielne popołudnie na scenie sali „Pod Goruszką”, odbyło się III Jaworzańskie Spotkanie z Muzyką Kameralną.

Wydarzenie przyciągnęło miłośników muzyki nie tylko z Jaworza, oferując niepowtarzalne doświadczenia muzyczne oraz możliwość obcowania z klasycznymi dziełami w kameralnej atmosferze. Koncert otworzyła dr Anna Klinik – prezes zarządu stowarzyszenia, witając muzyków, publiczność oraz zaproszonych gości.

Program koncertu był starannie dobrany, aby zaprezentować różnorodność i bogactwo muzyki kameralnej. Kierownictwo artystyczne nad repertuarem objął dr Wojciech Golec, co zagwarantowało najwyższy poziom uczty muzycznej.

Każdy utwór był wykonany z niezwykłą precyzją i pasją, co zyskało uznanie publiczności.

Jako pierwszy wystąpił Kwartet Puzonowy „Tromboys” w składzie: Antonii Giza, Tymon Okolus, Patryk Broda oraz Karol Gańczarczyk – uczniów Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych im. S. Moniuszki w Bielsku-Białej. Koncert pod kierownictwem prof. dra hab. Zdzisława Solarczyka porwał słuchaczy swoim pełnym energii brzmieniem. Następnie na scenie pojawił się duet młodych gitarzystek. Sonia Gallino i Milena Wojtyłko to uczennice bielskiego „muzyka”, których nauczycielem prowadzącym jest mgr Marcin Szermański.

W drugiej części koncertu, publiczność miała okazję wysłuchać utworów w wykonaniu wybitnych muzyków – dra Wojciecha Golca, dra hab. Piotra Chołołowicza oraz dra Marcina Jabłońskiego. To wyjątkowe trio akordeonowe, którego współpraca pozwoliła osiągnąć niepowtarzalne efekty instrumentalnego brzmienia. Prawdziwa wirtuozeria akordeonowa.

Sala koncertowa wypełniona była po brzegi, a publiczność z uwagą śledziła każdy dźwięk wydobywający się z instrumentów. Po każdym utworze artystów nagradzano gromkimi brawami.

– Organizowanie takich koncertów ma ogromne znaczenie dla lokalnej społeczności. Daje możliwość obcowania z wysokiej klasy muzyką, która często jest trudno dostępna w małych miejscowościach. Wydarzenia takie jak to promują kulturę i edukację muzyczną, a także wspierają młodych artystów, dając im platformę do prezentowania swoich umiejętności. Jestem zaszczycona, że mogę dzisiaj być wśród publiczności i cieszyć się dźwiękami wydobywanymi z instrumentów wybitnych artystów. Dziękuję muzykom za tę ucztę dla ducha, dziękuję zarządowi stowarzyszenia za ich zaproszenie i organizację tego koncertu – powiedziała Anna Skotnicka-Nędzka.

Koncert muzyka kameralnej zorganizowany został przez Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego „Feniks” pod honorowym patronatem Wójt Gminy Jaworze oraz Dziekana Wydziału Sztuki i Nauki o Edukacji Uniwersytetu Śląskiego dr hab. Katarzyny Marcol.


III Jaworzańskie Spotkanie z Muzyką Kameralną - zadanie publiczne realizowane przez Stowarzyszenie Wsparcia Społecznego "Feniks" w Jaworzu, finansowane ze środków budżetu Gminy Jaworze.