Już po raz dwudziesty drugi w Jaworzu odbyło się spotkanie najstarszych mieszkańców naszej gminy. 27 czerwca 2024 r. jaworzańscy seniorzy zasiedli przy wspólnym stole z Anną Skotnicką-Nędzką - wójt gminy Jaworze i Agnieszką Nieborak - przewodniczącą Rady Gminy Jaworze oraz radnymi. Uroczystość zorganizował Ośrodek Promocji Gminy Jaworze przy współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Szkołą Podstawową nr 1 w Jaworzu. Dzięki zaangażowaniu wielu osób udało się stworzyć atmosferę pełną ciepła, radości i wzajemnego szacunku.

Spotkanie prowadziła Dorota Sacher-Wejster - kierownik jaworzańskiego GOPS-u. Zgromadzonych gości przywitała wójt Anna Skotnicka-Nędzka, podkreślając znaczenie seniorów w życiu społecznym:

„To dla mnie zaszczyt i przyjemność móc spotkać się z Wami w tym wyjątkowym dniu, który jest wyrazem naszego szacunku i wdzięczności za Wasz wkład w rozwój naszej gminy. W dzisiejszym, dynamicznie zmieniającym się świecie, Wasza obecność i rady są dla nas niezwykle cenne. Jesteście nie tylko świadkami historii, ale także inspiracją dla młodszych pokoleń, które uczą się od Was odpowiedzialności, pracowitości i solidarności”.

Podczas spotkania nie zabrakło strawy dla ducha i ciała. Przygotowany został słodki poczęstunek, a przewodnicząca Rady Gminy Agnieszka Nieborak wzniosła symboliczny toast sokiem pomarańczowym.
O oprawę muzyczną zadbał wspaniały zespół Art Royal Music, w składzie: Agnieszka Golik oraz Adam Kobierski. Duet zaprezentował utwory z lat 60, 70 i 80-tych, porywając zgromadzonych do śpiewu i wspólnej zabawy.

„Jaworzański Dzień Seniora” po raz kolejny już stanowi autentyczne potwierdzenie, że seniorzy są nieocenioną częścią społeczności, a ich doświadczenie i mądrość stanowią fundament, na którym można budować lepszą przyszłość.