Rodzicielstwo zastępcze jest formą opieki nad dziećmi, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się w swoich biologicznych rodzinach. To wyjątkowa rola, która wymaga od rodziców zastępczych nie tylko ogromnej empatii i cierpliwości, ale również odpowiednich umiejętności i wiedzy. Główne zadanie rodzin zastępczych polega na zapewnieniu dzieciom bezpiecznego i stabilnego środowiska, w którym otoczone miłością mogą się rozwijać i leczyć doznane w przeszłości traumy.

Dlaczego rodzicielstwo zastępcze jest potrzebne?

Dzieci trafiają do rodzin zastępczych z różnych powodów, takich jak: zaniedbanie, przemoc domowa, problemy zdrowotne rodziców biologicznych, czy inne sytuacje kryzysowe. Chodzi o tymczasowe zapewnienie im opieki. W tym czasie rodzice biologiczni mają szansę rozwiązać swoje problemy stwarzając warunki do powrotu syna lub córki. W niektórych przypadkach sytuacja ta może prowadzić do adopcji, jeśli powrót dziecka do rodziny biologicznej nie jest możliwy.

Kto może zostać rodzicem zastępczym?

Rodzicem zastępczym może zostać każda osoba lub para, która spełnia określone kryteria i przejdzie odpowiednie szkolenie oraz proces kwalifikacyjny. Ważne cechy potencjalnych rodziców zastępczych to:

  • Empatia i wrażliwość: Zrozumienie i zdolność do współczucia dzieciom, które doświadczyły trudnych sytuacji.
  • Cierpliwość: Umiejętność radzenia sobie z trudnymi zachowaniami i emocjami dzieci.
  • Stabilność emocjonalna i finansowa: Zapewnienie stabilnego i bezpiecznego środowiska.
  • Gotowość do współpracy: Umiejętność współpracy z instytucjami, terapeutami i rodzicami biologicznymi dziecka.

Wsparcie dla rodzin zastępczych

Rodziny zastępcze nie są pozostawione samym sobie. Istnieje wiele form wsparcia, które pomagają im w codziennych wyzwaniach. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Bielsku-Białej oferuje szkolenia, wsparcie psychologiczne, grupy wsparcia i pomoc finansową. Współpraca z psychologami, pedagogami, terapeutami i pracownikami socjalnymi jest kluczowa dla sukcesu rodzicielstwa zastępczego.

Podsumowanie

Rodzicielstwo zastępcze to niezwykle ważna i potrzebna forma opieki, która daje dzieciom szansę na nowy początek. To wyzwanie dla rodziców zastępczych, które przynosi ogromną radość i satysfakcję. Obserwowanie postępów podopiecznego, jego uśmiechu i powrotu do normalnego życia jest jedną z największych nagród dla opiekunów.

W powiecie bielskim są obecnie 142 rodziny zastępcze, w tym rodzinne domy dziecka. 

Każdą osobę lub rodzinę, która zastanawia się nad stworzeniem rodziny zastępczej lub jest w stanie w jakikolwiek inny sposób zaangażować się w pomoc dzieciom serdecznie zapraszamy do kontaktu. Możemy spotkać się np. na… pikniku!

W okresie wakacyjnym można nas spotkać na następujących wydarzeniach kulturalnych:

13 lipca – Jakubowe Święto w Szczyrku

21 lipca – Dni Powiatu Bielskiego w Jasienicy

10 sierpnia – Święto Karpia Polskiego w Kaniowie

24 sierpnia – Dni Czechowic-Dziedzic

25 sierpnia – Pożegnanie lata w Wilamowicach

14 września – Rajd rowerowy w Buczkowicach

Może to właśnie na Was czekamy!