Na podstawie wyników pomiarów jakości powietrza na stacjach monitoringu i prognoz jakości powietrza, na obszarze powiatu bielskiego, ze względu na pył zawieszony PM10, prognozowana jest zła jakość powietrza, szczególnie w godzinach porannych, wieczornych i nocnych.