Na podstawie wyników pomiarów jakości powietrza na stacjach monitoringu, prognoz jakości powietrza i meteorologicznych, ze względu na pył zawieszony PM10, prognozowana jest zła jakość powietrza, szczególnie w godzinach porannych, wieczornych i nocnych.