Od 8 listopada wydawane będą nowe dowody osobiste z drugą cechą biometryczną – odciskami palców.

W warstwie elektronicznej nowych dowodów osobistych (tzw. e-dowodów 2.0) zapisywane będą dodatkowo obok wizerunku twarzy dwa odciski linii papilarnych. Odciski te będą przetwarzane w systemie informatycznym tylko do momentu odbioru dowodu osobistego (ale nie dłużej niż 90 dni od daty wydania dokumentu). Po tym czasie zostaną usunięte z systemu i będą znajdować się tylko w dowodzie.

Oprócz odcisków palców, które będą zapisane w formie elektronicznej, dowody osobiste ponownie będą posiadały odręczny podpis właściciela. Pojawią się także oznaczenia państwa członkowskiego UE. W przypadku Polski będzie to skrót „PL” na tle flagi Unii Europejskiej. To podobne rozwiązanie do tego, jakie funkcjonuje np. na prawie jazdy, czy w dowodzie rejestracyjnym pojazdu. 

Ważne! Dowody osobiste, które nadal są ważne, nie muszą być wymieniane.

Zmianie ulegną terminy ważności dowodów osobistych, które wynosić będą:

  • 1 rok dla osób, od których tymczasowo nie można pobrać odcisków palców
  • 5 lat dla dzieci, które nie ukończyły 12. roku życia
  • 10 lat dla pozostałych osób.

Z powodu obowiązku złożenia wzoru podpisu i odcisków palców wniosek o wydanie dowodu osobistego będzie można złożyć tylko osobiście w siedzibie urzędu.

Wysłanie wniosku drogą elektroniczną będzie możliwe tylko w przypadku ubiegania się o wydanie dokumentu dla dziecka, które nie ukończyło 12. roku życia – dowód ten nie będzie zawierał odcisków palców i wzoru podpisu.

Dla mieszkańców Jaworza, którzy z poważnych powodów (np. zdrowotnych lub niepełnosprawności) nie będą mogli zgłosić się w urzędzie osobiście w celu złożenia wniosku o dowód osobisty, złożenie wniosku możliwe będzie w miejscu zamieszkania. W tej sprawie należy kontaktować się z Wydziałem Spraw Obywatelskich i Przedsiębiorczości Urzędu Miejskiego w Bielsku-Białej.