Komisariat Policji w Jasienicy uprzejmie informuje, że w związku z zarządzeniem nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika, dzielnicowych /Dz. Urz. KGP.2016.26/, został sporządzony plan działań priorytetowych dla Gminy Jaworze, obejmujący następujące zagrożenia:

  1. Rejon dzielnicowego nr 0601 (Jaworze) — st. asp. Zbigniew Bohucki — tel. 727032546
  • wyeliminowanie zjawiska — niszczenie mienia publicznego występujące głównie na terenie parku, stawiku w rejonie amfiteatru oraz rejon tężni.

Plan priorytetowy będzie realizowany w okresie od 1 lutego 2022 roku do dnia 31 lipca 2022 roku. Zgodnie z przyjętymi założeniami dzielnicowi realizują czynności w celu poprawy sytuacji w poszczególnych rejonach min. poprzez prewencyjne oddziaływanie na główne problemy wskazywane przez samych mieszkańców.