asa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Finansów z 10 maja 2022 r., od 6 maja 2022 r. obowiązuje nowa stawka odsetek za zwłokę w wysokości 13,5% kwoty zaległości w stosunku rocznym.