W wyniku naboru uzupełniającego na wolne stanowisko pracy doradcy ds. energii i klimatu (ekodoradcy) w ramach projektu zintegrowanego programu LIFE pn. „Śląskie. Przywracamy błękit” w Stowarzyszeniu Aglomeracja Beskidzka, nie została zatrudniona osoba. Informacja o wynikach naboru dostępna jest pod linkiem.

Z uwagi na powyższe, Biuro Stowarzyszenia Aglomeracja Beskidzka ogłasza kolejny nabór na wolne stanowisko pracy doradcy ds. energii i klimatu (ekodoradcy) w ramach ww. projektu.

Szczegóły dotyczące naboru dostępne są na stronie Stowarzyszenia i na BIP.