Komisariat Policji w Jasienicy uprzejmie informuje, że w związku z zarządzeniem nr 5 Komendanta Głównego Policji z 20 czerwca 2016 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika dzielnicowych /Dz. Urz. KGP.2016.26/, został sporządzony plan działań priorytetowych dla Gminy Jaworze, obejmujący następujące zagrożenia:

Rejon dzielnicowego nr 0601 (Jaworze) — st. asp. Zbigniew Bohucki — tel. 727032546

  • wyeliminowanie zjawiska — wjazd na szlaki leśne, poruszanie się po terenach zielonych pojazdów typu cross i quad powodujących zagrożenie bezpieczeństwa dla osób.

Plan priorytetowy będzie realizowany w okresie od 1 sierpnia 2022 roku do 31 stycznia 2023 roku. Zgodnie z przyjętymi założeniami dzielnicowi realizują czynności w celu poprawy sytuacji w poszczególnych rejonach m.in. poprzez prewencyjne oddziaływanie na główne problemy wskazywane przez samych mieszkańców.