Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w Częstochowie informuje, że 30 czerwca 2022 r. zarząd Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości dokonał zmian w „Regulaminie przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach XXI edycji Programu Stypendiów Pomostowych w roku akademickim 2022/2023 (Segment IA)” poprzez dodanie paragrafu Obowiązki stypendysty.

Tekst Regulaminu po zmianach znajduje się w załączniku, regulamin w nowym brzmieniu został zamieszczony również na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.