W związku z tworzeniem nowej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2023-2027 LGD Ziemia Bielska prosi o zapoznanie się z obszarami wsparcia wskazanymi podczas spotkań zespołu strategicznego (złożonego z przedsiębiorców, społeczników, przedstawicieli lokalnych samorządów) i wypełnienie krótkiej, anonimowej ankiety dostępnej pod tym linkiem: https://tiny.pl/wwlpv

Jej celem jest upewnienie się co do słuszności zgłoszonych postulatów oraz ich ewentualne uzupełnienie dodatkowymi działaniami, które będą mogły zostać wsparte przez Stowarzyszenie w kolejnych latach.
Wybór do dofinansowania wszystkich opisywanych niżej zagadnień z pewnością nie będzie możliwy, dlatego prosimy o pomoc we wspólnym podjęciu decyzji najlepszej dla mieszkańców obszaru LGD. Ankiety prosimy wypełnić do dnia 16 listopada br. (środa).