Zagrożenie: Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (100 µg/m3) dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.

Data wystąpienia: 03.03.2023 r.
Przyczyny
: Warunki meteorologiczne utrudniające rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń w sytuacji wzmożonej emisji z sektora bytowo-komunalnego.

Dzień 03.03.2023 r.

Na podstawie wyników pomiarów jakości powietrza oraz prognoz meteorologicznych, na poniższym obszarze, ze względu na pył zawieszony PM10, prognozowana jest zła jakość powietrza, szczególnie w godzinach porannych, wieczornych i nocnych.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10:

Prognozowane na dzień 03.03.2023 r. przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 obejmują: powiat miasto Rybnik, powiat miasto Żory, powiat miasto Jastrzębie Zdrój, powiat pszczyński, powiat bielski, powiat rybnicki powiat mikołowski, powiat zawierciański, powiat myszkowski, powiat żywiecki.

Ludność narażona na ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10:

Ludność zamieszkująca obszar, na którym w dniu 03.03.2023 r. istnieje ryzyko przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 wynosi: 1 082 897 osób.