ARiMr zaprasza do współorganizacji bezpłatnego szkolenia realizowanego na rzecz Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, w Państwa gminie.

Uczestnikami szkoleń mogą być: rolnicy, domownicy rolników, którzy ukończyli 16 rok życia, osoby zatrudnione w rolnictwie, małżonkowie rolników, właściciele lasów, wnioskodawcy lub beneficjenci operacji typu „Premie dla młodych rolników” w ramach poddziałania „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Szkolenie odbywają się w dni powszednie, a jedna grupa szkoleniowa powinna wynosić 30 osób (grup może być kilka).

Szczegóły na stronie: https://www.arimrszkolenia.pl/