Komisariat Policji w Jasienicy uprzejmie informuje, że w związku z zarządzeniem nr 5 Komendanta Głównego Policji z dnia 20 czerwca 2016 roku w sprawie metod i form wykonywania zadań przez dzielnicowego i kierownika, dzielnicowych /Dz. Urz. KGP.2016.26/, został sporządzony plan działań priorytetowych dla Gminy Jaworze, obejmujący następujące zagrożenia:
1.    Rejon dzielnicowego nr 0601 (Jaworze) — st. sierż. Daniel Dzida — tel. 727032546
•    wyeliminowanie zjawiska — Podniesienie świadomości mieszkańców odnośnie mechanizmów działania sprawców cyberataków, związanym z tym zagrożeniom oraz postępowaniem w przypadku próby wyłudzenia danych, poprzez organizację spotkań ze społeczeństwem w ramach pogadanek oraz prelekcji.
Plan priorytetowy będzie realizowany w okresie od 1 sierpnia 2023 roku do dnia 31 stycznia 2024r. Zgodnie z przyjętymi założeniami dzielnicowi realizują czynności w celu poprawy sytuacji w poszczególnych rejonach min. poprzez prewencyjne oddziaływanie na główne problemy wskazywane przez samych mieszkańców.