Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego wskazuje, że zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi od 12 marca br. System QMP (Quality Meat Program) został włączony do dopłat za praktyki dobrostanowe dla rolników uczestniczących w krajowych systemach jakości, co pozwala na uzyskanie podstawowej pomocy z tytułu posiadania zwierząt utrzymywanych w kierunku opasowym. Szczegółowe informacje dostępne są na stronie https://qmpsystem.eu/