Wójt Gminy Jaworze działając na podstawie § 12 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14  września  2004 roku w sprawie  sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 2213 ze zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku pierwszego przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż niezabudowanej działki 1041/5 o pow. 0,5141 ha obj. księgą wieczystą nr BB1B/00047530/2 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej, zlokalizowanej w gminie Kozy, przeprowadzonego w dniu 28 czerwca 2024r. o godzinie 10:00 w siedzibie Urzędu Gminy Jaworze, 43-384 Jaworze, ul. Zdrojowa 82 I piętro, sala 103.

Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym ze względu na fakt, że do przetargu nie przystąpił żaden oferent.