Zagrożenie
Ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania (180-240 μg/m3) dla ozonu w powietrzu - poziom 2
Data wystąpienia
29.06.2024 r.
Przewidywany czas trwania ryzyka
W dniu 29.06.2024 r. od godz. 13.30 do godz. 18.00
Przyczyny
Warunki meteorologiczne związane z intensywnym nasłonecznieniem i wysokimi temperaturami.


Na podstawie wyników pomiarów jakości powietrza na stacjach monitoringu oraz prognoz meteorologicznych, na poniższym obszarze, ze względu na ozon, prognozowana jest zła jakość powietrza.
Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla ozonu
Prognozowane na dzień 29.06.2024 r. przekroczenie poziomu informowania dla ozonu obejmuje obszar całego województwa śląskiego.

Wrażliwe grupy ludności
• osoby cierpiące na przewlekłe choroby układu oddechowego, takie jak astma, przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedma płuc,
• osoby starsze, kobiety w ciąży oraz małe dzieci,
• osoby w każdym wieku aktywnie spędzające czas na wolnym powietrzu,
• osoby zdrowe szczególnie wrażliwe na ozon.
Możliwe negatywne skutki dla zdrowia
Osoby podatne na zanieczyszczenie mogą odczuwać podrażnienie układu oddechowego, w tym kaszel, ból gardła, ucisk w klatce piersiowej, ból w klatce piersiowej przy głębokim wdechu. W przypadku nasilenia objawów chorobowych wskazany jest kontakt z lekarzem. Podczas wysiłku fizycznego mogą pojawić się trudności w oddychaniu (spłycenie oddechu). Przy wysokich stężeniach ozonu w powietrzu zachodzi ryzyko większej podatności na infekcje.

Zalecane środki ostrożności
Osoby wrażliwe powinny unikać przebywania na wolnym powietrzu, pozostałe osoby powinny ograniczyć do minimum wszelką aktywność fizyczną na wolnym powietrzu.
Zaleca się również bieżące śledzenie informacji o zanieczyszczeniu powietrza:
https://powietrze.gios.gov.pl/pjp/current