Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2024 r. (M.P. z 2024 r., poz 337), roczna graniczna należnego podatku dochodowego za 2024 od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej wynosi 4358zł.

Przypominamy również, ze do dnia 31 maja 2024 roku upływa termin składania przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, zaświadczeń właściwego urzędu skarbowego o kwocie należnego podatku dochodowego od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej za 2023 rok.