Powiadomienie o ryzyku wystąpienia przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla benzo(a)pirenu (1 ng/m3) w pyle zawieszonym PM10.

Przewidywany czas trwania ryzyka:

Od dnia 25.04.2024 r. do dnia 31.12.2024 r.

Obszar ryzyka wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10:

Analiza wyników pomiarów benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 ze stacji Państwowego Monitoringu Środowiska w Dąbrowie Górniczej, Katowicach, Zabrzu, Rybniku, Częstochowie, Godowie, Knurowie, Pszczynie, Myszkowie, Tarnowskich Górach, Żywcu za okres od 1.03.2023 r. do 31.03.2024 r. wskazuje na ryzyko przekroczenia średniorocznego poziomu docelowego dla B(a)P na terenie prawie całego województwa śląskiego z wyłączeniem powiatu miasto Bielsko-Biała.

Zakres działań krótkoterminowych zmierzających do ograniczenia przekroczeń

Działania określone przez Zarząd Województwa w planach działań krótkoterminowych

Wrażliwe grupy ludności

  • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób sercowo-naczyniowych (zwłaszcza niewydolność serca, choroba wieńcowa),
  • osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego (np. astma, przewlekła obturacyjna choroba płuc),
  • osoby starsze, kobiety w ciąży oraz dzieci,
  • osoby z rozpoznaną chorobą nowotworową oraz ozdrowieńcy.

Możliwe negatywne skutki dla zdrowia

Osoby cierpiące z powodu chorób serca mogą odczuwać pogorszenie samopoczucia np. uczucie bólu w klatce piersiowej, brak tchu, znużenie.

Osoby cierpiące z powodu przewlekłych chorób układu oddechowego mogą odczuwać przejściowe nasilenie dolegliwości, w tym kaszel, dyskomfort w klatce piersiowej, nasilenie się objawów ataków astmy.

Zalecane środki ostrożności

W przypadku nasilenia objawów chorobowych zalecana jest konsultacja z lekarzem.
Zaleca się również:

  • zwiększenie nadzoru nad osobami przewlekle chorymi, w tym niepełnosprawnymi,
  • prowadzenie szerokiej edukacji adresowanej przede wszystkim do uczniów szkół podstawowych, średnich oraz ich prawnych opiekunów, dotyczącej problemu zanieczyszczonego powietrza oraz możliwych zachowań i czynności zmniejszających ryzyko narażenia na wysokie stężenia zanieczyszczeń w tym pyłu zawieszonego.