Wójt Gminy Jaworze informuje, że mieszkańcy Gminy Jaworze mogą składać wnioski o wydanie zaświadczenia uprawniającego do zakupu węgla po cenie preferencyjnej na 2023 r. Zaświadczenie jest niezbędne do zakupu węgla od podmiotu zajmującego się jego dystrybucją dla mieszkańców Gminy Jaworze. Zaświadczenie wydawane jest jednokrotnie i w jednym egzemplarzu, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Wydanie zaświadczenia jest wolne od opłat. Wnioski o wydanie zaświadczenia można składać maksymalnie do 15 kwietnia 2023 r. Węgiel kamienny można nabyć będzie w ilości do 1,5 tony do 30 kwietnia 2023 r.

Oprócz zaświadczenia niezbędnym jest również zgłoszenie (za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: wegiel@jaworze.pl lub w wersji papierowej na dzienniku podawczym urzędu - parter, pok. 004, w godzinach pracy urzędu) do 15 kwietnia 2023 r. do Wójta Gminy Jaworze w formie ankiety, zamiaru zakupu węgla na potrzeby gospodarstwa domowego. Dotyczy to tylko i wyłącznie tych mieszkańców, którzy nie zgłosili zamiaru zakupu. Zgłoszenie ma na celu oszacowanie rodzaju i ilości paliwa stałego w celu złożenia zamówienia.

Jednocześnie informujemy, że Wójt Gminy Jaworze nie będzie miał żadnego wpływu na jakość dystrybuowanego węgla oraz asortyment, jaki będzie ostatecznie dostępny dla naszych mieszkańców.

W przypadku gdy do 31 grudnia 2022 r. nie dokonano zakupu paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego albo dokonano takiego zakupu w ilości mniejszej niż 1,5 tony, to ilość paliwa stałego niezakupionego w ramach limitu tj. 1,5 tony w 2022 r. powiększa limit w 2023 r.

Kto może preferencyjnie zakupić węgiel? Osoba fizyczna spełniająca oba poniższe warunki:

  • osoba fizyczna w gospodarstwie domowym, które spełnia warunki uprawniające do dodatku węglowego,
  • członek gospodarstwa domowego, w którym nikt nie nabył paliwa stałego na sezon grzewczy przypadający na lata 2022-2023, po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości co najmniej 3 tony, jeżeli wniosek składany będzie w 2023 r.

Skład opałowy, w którym będzie można nabyć węgiel kamienny: CDL II Małgorzata Figura-Kuś, ul. Strumieńska 1312, 43-385 Jasienica.