Urząd Gminy Jaworze informuje, że jest jeszcze możliwość uzyskania dotacji w wysokości do 7 000,00 zł do planowanej wymiany starych kotłów na paliwo stałe (węgiel, drewno) na kotły gazowe.

Deklaracje do wymiany kotłów należy:

  • złożyć w Urzędzie Gminy Jaworze w godzinach pracy Urzędu lub,
  • wysłać Pocztą na adres: Urząd Gminy Jaworze, ul. Zdrojowa 82, 43-384 Jaworze lub,
  • wysłać w formie skanu na adres: pone@jaworze.pl /oryginał deklaracji należy dostarczyć w przypadku zakwalifikowania się do udziału w programie przed podpisaniem umowy/

w terminie do 28 czerwca 2024 r.

Dodatkowe informacje dotyczące wysokości i zasad otrzymania dotacji oraz terminu wymiany kotła (w tym pobrać deklaracje udziału w programie) można uzyskać na stronie internetowej www.jaworze.pl moduł: Powietrze, pozycja: Program ograniczania niskiej emisji – PONE, w Urzędzie Gminy Jaworze w godzinach pracy urzędu, I piętro, pok. 106 lub 111, telefonicznie pod nr telefonów 33 828 66 49 lub 33 828 66 40.