Już od najbliższego poniedziałku mieszkańcy Jaworza będą mogli zagłosować w procedurze Budżetu Obywatelskiego 2022. 

Głosowanie przeprowadzone będzie w hybrydowej formie:

 • w trybie głosowania osobistego,
 • drogą elektronicznąod 28 marca do 15 kwietnia 2022 roku.

Do głosowania uprawniony będzie każdy mieszkaniec Jaworza, który w 2021 roku ukończył 13. rok życia.

Jaworzanie będą mogli wskazać maksymalnie dwa projekty obywatelskie z opublikowanej listy. 

Głosowanie w 2022 roku dotyczyć będzie jedynie projektów inwestycyjnych:

Głosowanie nie zostanie przeprowadzone w przypadku projektów:

W każdej z tych kategorii zgłoszono wyłącznie po jednym projekcie lub nie przekroczono puli środków przewidzianych na daną kategorię. Oznacza to, że wszystkie powyższe projekty zostaną automatycznie skierowane do realizacji. Niewykorzystana pula środków na zadania nieinwestycyjne (tzw. "miękkie") uzupełni budżet na projekty inwestycyjne .

Z listą i opisem projektów zgłoszonych w ramach Budżetu Obywatelskiego 2022 można zapoznać się na stronie bo.jaworze.pl.

Jak wygląda procedura głosowania osobistego

 1. Pobierz i wydrukuj kartę do głosowania z dołu strony lub pobierz ją w Urzędzie Gminy Jaworze, w godzinach jego pracy (pokój 106, I piętro).
 2. Wypełnij kartę zaznaczając jeden lub dwa wybrane przez Ciebie projekty.
 3. Wrzuć kartę do urny umieszczonej w Urzędzie Gminy Jaworze, w godzinach jego pracy (pokój 106, I piętro).
 4. Głosowanie osobiste odbywa się od 28 marca do 13 kwietnia 2022 roku.

Jak wygląda procedura głosowania elektronicznego

 1. Aby zagłosować elektronicznie należy wejść na stronę bo.jaworze.pl i kliknąć link do głosowania lub zeskanować dostępny na stronie oraz na plakatach informacyjnych kod QR.
 2. W następnym kroku należy założyć konto w aplikacji iVoting. Po kliknięciu w link lub przekierowaniu z kodu QR należy podać jako login swój adres e-mail oraz ustanowić hasło do konta. System wygeneruje e-mail weryfikacyjny, w którym zostanie przesłany do użytkownika kod weryfikacyjny. Kod należy wpisać w aplikacji celem zweryfikowania adresu e-mail.
 3. Kolejnym krokiem jest uzupełnienie danych osobowych. Należy podać imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz wiek. Dane te są potrzebne do weryfikacji prawa głosu zgodnie zarządzeniem.
 4. Po zapisaniu danych w aplikacji, należy autoryzować zapisany numer telefonu. W tym celu zostanie wygenerowany kod SMS, który przyjdzie na wskazany numer telefonu celem potwierdzenia tożsamości użytkownika. Kod należy przepisać do aplikacji.
 5. Powyższe kroki umożliwiają autoryzację głosującego i nadanie prawa głosu w głosowaniu w budżecie obywatelskim.
 6. Następnie, w aplikacji wyświetli się karta do głosowania prezentująca wszystkie projekty poddane głosowaniu w budżecie obywatelskim.
 7. Należy wybrać i zaznaczyć jeden lub dwa projekty, a następnie kliknąć przycisk głosuj na samym dole karty. System uniemożliwi oddanie głosu na więcej niż dwa projekty.
 8. System wygeneruje kartę do głosowania automatycznie i prześle potwierdzenie oddania głosu na e-mail użytkownika.
 9. Głosowanie elektroniczne odbywa się od 28 marca do 15 kwietnia 2022 roku.

Zobacz film instruktażowy przygotowany przez platformę iVoting, tłumaczący, jak wziąć udział w głosowaniu nad budżetem obywatelskim w formule elektronicznej.

Każdy użytkownik może udostępnić link lub kod QR z głosowaniem na swoich mediach społecznościowych, komunikatorach czy po prostu przesłać do innych mieszkańców mailem, aby zachęcić do jak największej frekwencji i wspierać budowę społeczeństwa obywatelskiego.


Projekty wybrane przez mieszkańców w głosowaniu zostaną zarekomendowane przez wójta gminy Jaworze do realizacji ze środków budżetowych na 2022 rok.


Fotografia zaczerpnięta z zasobów pixabay.com