Łączna wartość projektów wybranych w ramach tzw. „Budżetu Obywatelskiego dla Jaworza” w 2022 roku to 293 691,54 zł z 300 000,00 zł przeznaczonych na ten cel.

Głosowanie osobiste odbywało się od 28 marca do 13 kwietnia 2022 roku, a elektroniczne do 15 kwietnia 2022 roku. W tych dniach złożono łącznie 814 kart ważnych i 23 nieważne. Większość jaworzan skorzystała z tradycyjnego sposobu głosowania – za pomocą systemu iVoting spłynęły 78 karty.

Mieszkańcy w ramach konsultacji społecznych wybierali pośród 5 projektów inwestycyjnych. Głosy na poszczególne zadania rozłożyły się w następujący sposób:

Nazwa zadania

Koszt zadania

Liczba głosów

Skierowany do realizacji

Bezpieczny i atrakcyjny ogród przedszkolny

74 684,59 zł

417 głosów

tak

Słonecznie, ale bezpiecznie – wykonanie wiaty zacieniającej miejsce odpoczynku uczniów na boisku szkolnym

75 000,00 zł

330 głosów

tak

Modernizacja i doposażenie miejsca piknikowego oraz dostosowanie pomieszczenia socjalnego przez GKS Czarni Jaworze

57 160,00 zł

148 głosów

tak

Jestem bezpieczny na drodze – Mobilne miasteczko ruchu drogowego

47 797,80 zł

96 głosów

nie

Nowoczesna Edukacja Przedszkolaka z monitorem interaktywnym

16 900,00 zł

81 głosów

tak

Na podstawie głosów oddanych przez mieszkańców Jaworza w ramach konsultacji społecznych do realizacji w 2022 roku, zgodnie z upoważnieniami uchwały budżetowej, wójt gminy Jaworze skierował 4 projekty inwestycyjne wyczerpujące pulę alokacji środków finansowych.

Przypomnijmy także, że głosowania nie przeprowadzono w przypadku projektów:

W każdej z tych kategorii zgłoszono wyłącznie po jednym projekcie lub nie przekroczono puli środków przewidzianych na daną kategorię. Oznacza to, że wszystkie powyższe projekty zostały automatycznie skierowane do realizacji.

Projekty wybrane przez mieszkańców w głosowaniu oraz projekty, które zostały automatycznie skierowane do realizacji będą realizowane ze środków budżetowych gminy Jaworze na 2022 rok.