Odpady niebezpieczne, to odpady, które ze względu na swoje pochodzenie, właściwości, skład chemiczny nie mogą trafiać do zwykłych pojemników na odpady komunalne. Są to m.in.:

  • farby, lakiery, kleje oraz opakowania po nich,
  • rozpuszczalniki, kwasy, alkalia i opakowania po nich,
  • odczynniki fotograficzne i chemiczne oraz opakowania po nich,
  • zaolejone szmaty i ścierki,
  • pestycydy, herbicydy, insektycydy itp. oraz opakowania po nich.

Zbiórki odpadów niebezpiecznych odbywają się zgodnie z dostępnym harmonogramem odbioru odpadów. Zbiórki odbywają się na parkingu przy skrzyżowaniu ul. Wapienickiej z ul. Koralową.