mgr Anna Skotnicka-Nędzka

Urodzona w 1972 roku, rodowita jaworzanka, gdzie na stałe mieszka z mężem i synem.

Jest absolwentką studiów licencjackich Politechniki Łódzkiej Filii w Bielsku-Białej na kierunku zarządzanie i marketing oraz studiów magisterskich na tej samej uczelni na kierunku zarządzanie i marketing w zakresie zarządzania przedsiębiorstwem. Ukończyła także studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach w zakresie wyceny i gospodarki nieruchomościami, a także studia podyplomowe w Akademii WSB na kierunku zarządzanie w oświacie.

Posiada 27-letni staż pracy zawodowej – w tym 24 lat pracy w samorządzie terytorialnym. Zanim trafiła do Urzędu Gminy Jaworze pracowała w banku oraz jako pracownik biurowy w firmie usługowej.

Pracę w Urzędzie Gminy Jaworze rozpoczęła w 1999 roku na stanowisku inspektora odpowiedzialnego za obsługę i dokumentację Rady Gminy Jaworze oraz Zarządu Gminy Jaworze.

Od 2004 roku została powołana na stanowisko Sekretarza Gminy Jaworze. Odpowiadała wówczas za organizację bieżącej pracy Urzędu Gminy Jaworze oraz nadzór nad jego sprawnym funkcjonowaniem. W zakresie obowiązków leżała także współpraca z Radą Gminy Jaworze. W 2014 roku została Zastępcą Wójta Gminy Jaworze – Radosława Ostałkiewicza. Bezpośrednio odpowiadała za pracę wydziałów, referatów i jednostek organizacyjnych gminy zajmujących się oświatą, pomocą społeczną, ochroną środowiska, opieką nad zabytkami, zarządzaniem mieniem gminnym, remontami i utrzymaniem porządku i czystości oraz gospodarką nieruchomościami i odpadami komunalnymi.

28 czerwca 2023 r., po tragicznej śmierci wójta gminy Radosława Ostałkiewicza, wyznaczona została do pełnienia funkcji Wójta Gminy Jaworze na podstawie art. 28f ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm).